baner jaskra.bizjaskra.biz logo
Strona główna: Jaskra
jaskra.biz > Jaskra
Bieżąca strona porusza problem jaskry, poruszając następujące wątki: objawy i leczenie jaskry, rozpoznanie i diagnostyka oraz skutki nieleczenia i powikłania choroby jaskra. Witryna jaskra.biz to serwis informacyjny, nie stanowi porady lekarskiej. Zaobserwowanie objawów lub pogorszenie się samopoczucia może świadczyć o jaskrze lub inną chorobę nie powinny być bagatelizowane. Wykonywanie kopii treści z tego serwisu jest surowo zabronione.
W serwisie jaskra.biz dotyczącym kwestii: Jaskra dla Twojego komfortu, wykorzystywane są ciasteczka. Jeśli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki WWW. Polityka Prywatności Wortalu
Kliknij by ZAMKNĄĆ

Jaskra

jest to grupa chorób oczu, charakteryzujących się uszkodzeniem nerwu wzrokowego zwykle spowodowanym przez stosunkowo wysokie ciśnienie wewnątrz gałki oka (IOP). To podwyższone ciśnienie we wnętrzu oka, nieleczone może doprowadzić do uszkodzenia nerwu, co powoduje postępującą utratę wzroku stałego, wywołując początkowo ledwo zauważalne ślepe plamki na krawędziach pola widzenia, rozwijające się do ostrego zawężania się go jak tunelu, a następnie do utraty wzroku.

Szacuje się, że od dwóch do trzech milionów osób na terenie Stanów Zjednoczonych ma jaskrę, a sto dwadzieścia tysięcy z nich są już prawie niewidomi w wyniku postępującej choroby. Jest ona główną przyczyną utraty wzroku w Ameryce, oraz najczęstszą przyczyną ślepoty u Afroamerykanów, którzy są około trzy razy bardziej narażeni na ryzyko wystąpienia niż reszta populacji. Ryzyko zachorowania na wzrasta dramatycznie wraz z wiekiem, ale może również atakować osoby w każdej grupie wiekowej, a nawet noworodki i płody. Najogólniej jaskrę można podzielić na dwie kategorie: jaskra z szerokim otwartym kątem przesączenia oraz jaskra z wąskim zamykającym się kątem przesączenia.

Aby zrozumieć, co to jest i co powyższe terminy oznaczają, niezbędne jest poznanie struktury oka.

Oczy kształtem swym przypominają kule. Twarda, szczelna powłoka ochronna (twardówka) obejmuje całe oko, z wyjątkiem rogówki w przedniej części oka oraz nerwu wzrokowego w jego tylnej części. Światło wpada do oka przez rogówkę, a następnie przechodzi przez soczewkę, które skupia je na siatkówce (najbardziej wewnętrznej powierzchni oka w jego tylnej część). Czopki i pręciki osadzone są na siatkówce i przekształcają energię świetlną na impulsy elektryczne, które są przekazywane do mózgu przez wiązki nerwowe zwane nerwem wzrokowym.

Tęczówka, czyli kolorowa części oka o okrągłym kształcie, jest częścią gałki ocznej występującą pomiędzy rogówką a soczewką. Kontroluje ona ilość światła, które wpada do oka przez otwieranie i zamykanie jej centralnego otworu (źrenicy) działając na podobnej zasadzie jak membrany w aparacie. Tęczówka, rogówka i soczewka są skąpane w cieczy wodnistej, która swą postacią jest nieco podobna do osocza. Ciecz ta jest stale produkowany przez pobliskie tkanki i przenoszona z oka do krwiobiegu przez system kanałów drenażowych. System kanalików łzowych znajduje się w przedniej części tęczówki, i tworzy kąt między tęczówką a punktem, w którym tęczówka wydaje się wypełniać wnętrze rogówki.

W przypadku jaskry występująca substancja wodnista nie usuwa się dostatecznie szybko lub następuje to zbyt szybko, co powoduje narastanie ciśnienia w wnętrzu oka. Wysokie ciśnienie zakłóca kształt nerwu wzrokowego i tym samym niszczy nerw. Zniszczone komórki nerwowe powodują martwe pole widzenia w miejscach, gdzie obraz z siatkówki nie jest przesyłany do mózgu.

Jaskra z szeroko otwartym kątem przesączania to przeszło 90% wszystkich przypadków. Ten odłam choroby nazywany jest "otwartym kątem", ponieważ kąt pomiędzy tęczówką a rogówką jest otwarty umożliwiając tym samym odprowadzanie cieczy wodnistej. Zwykle schorzenie to jest przewlekłe i przebiega dużo wolniej niż w drugim odłamie tej choroby. W jaskrze z wąskim kątem, kąt kanaliku dopływu płynu jest wąski, dlatego płyn ten może przepływać tylko powoli a kanalik może być zagrożony całkowitym zamknięciem. Atak „zamkniętego kąta” wywołanego przez jest zwykle ostry, a występuje on wtedy gdy kanalik jest zablokowany. Może to nastąpić, na przykład, jeśli tęczówka i soczewka nagle przylegną do siebie a tęczówka będzie przepychana do przodu. U pacjentów z bardzo wąskim kątem przesączenia taki atak może wystąpić, gdy źrenice rozszerzają się (np. przy wejściu do ciemnego pokoju, lub jeśli pacjent przyjmuje niektóre leki).

Wrodzona jaskra występuje u niemowląt i jest wynikiem niepełnego rozwoju kanalików łzowych oka podczas rozwoju embrionalnego. Mikrochirurgia pozwala często na usunięcie braków. W inny sposób leczenie może się odbywać przez kombinację medycyny i chirurgii.

Zupełnie inaczej przebiega rzadsza postać otwartego kąta czyli jaskra normalnego ciśnienia. Osoby o jaskrze normalnego ciśnienia mają uszkodzony nerw wzrokowy w obecności ciśnienia wnętrza gałki ocznej mieszczącego się w normie. Mechanizm tej choroby wciąż jest tajemnicą, zazwyczaj jest ona wykrywana po zbadaniu nerwu wzrokowego. Dla każdego człowieka istnieje pewne prawdopodobieństwo zachorowania na jaskrę. Jednak niektóre grupy są bardziej narażone niż inne. Osoby z wysokim ryzykiem powinny wykonywać pełne badanie wzroku, w tym te z rozszerzeniem źrenic, co rok lub co dwa lata. Do grupy tych ludzi należą Afroamerykanie i osoby pochodzenia afrykańskiego u których jaskra, zaraz po zaćmie, jest główną przyczyną ślepoty. Jaskra występuje od sześć do ośmiu razy częściej u Afroamerykanów niż u rasy kaukaskiej. Jest ona także bardziej powszechne wśród starszych ludzi. Osoby powyżej 60 roku życia są sześć razy bardziej narażone na jaskrę. Najczęstszy typ tej choroby, czyli otwartego kąta, jest dziedziczna. Jeśli członkowie najbliższej rodziny cierpią z jej powodu, jest się obarczonym znacznie większym ryzykiem zachorowania niż reszta populacji. Historia zdrowotna rodziny zwiększa ryzyko jaskry 8:56 razy. Ostatnie badania wskazują, że ryzyko tego schorzenia dla ludności latynoskiej jest większa niż tej z pochodzenia głównie europejskiego, oraz że ryzyko wzrasta wśród Latynosów posiadających 60 lat. Osoby pochodzenia azjatyckiego wydają się być narażeni na zwiększone ryzyko jaskra z zamkniętym kątem. Nic bardziej mylnego, ta odmiana choroby to tylko mniej niż 10% wszystkich zdiagnozowanych przypadków jaskry. Ludzie japońskiego pochodzenia są narażeni natomiast na większe ryzyko jaskry normalnego ciśnienia. Niezwykle ciekawy jest również fakt, że w niektórych środowiskach naukowych podejrzewa się związek pomiędzy stosowaniem sterydów a występowaniem . Badania przedstawione w Journal of American Medical Association w 1997 roku wykazały czterdziestoprocentowy wzrost częstotliwości występowania nadciśnienia ocznego i jaskry z otwartym kątem u dorosłych, którzy potrzebują około 14 do 35 kłębów sterydów z inhalatora w leczeniu astmy. Jest to bardzo wysoka dawka, wymagana tylko w przypadku ciężkiej odmiany tego schorzenia. Urazy oka mogą powodować wtórną otwartego kąta. Ten typ jaskry może wystąpić bezpośrednio po urazie lub nawet do roku po jego wystąpieniu. Tępe urazy lub urazy, które przenikają w głąb gałki ocznej, mogą spowodować uszkodzenie jej kanalików łzowych, co prowadzi do traumatycznych form . Najczęściej takie uszkodzenia związane są ze sportami, taki jak baseball lub boks. Inne możliwe czynniki ryzyka to duża krótkowzroczność, nadciśnienie, choroby ogólnoustrojowe serca, takie jak na przykład nieregularny jego rytm czy grubość rogówki w centralnej jej części mniejsza niż 0,5 mm. może być wtórnym stanem ponad 60 szeroko zróżnicowanych chorób, a również wynikiem zapalenia, guza, lub chorobą towarzyszącą w przypadku zaawansowanej zaćmy lub cukrzycy. Jaskra jest często nazywana "cichym złodziejem wzroku", ponieważ utrata wzroku często pojawia się stopniowo w ciągu długiego okresu czasu, a objawy występują tylko wtedy, gdy choroba jest w zaawansowanym stadium. Raz utracona wizja nie może zostać przywrócona w pełnym stopniu, więc leczenie opera się głównie na zapobieganiu dalszej utracie widzenia. Jaskra dotyka jednej na 200 osób w wieku 50 lat i młodsze, i 1 z 10 w wieku powyżej osiemdziesiątego roku życia. Jeśli choroba ta jest wykrywane odpowiednio wcześnie, możliwe jest zatrzymanie jej rozwoju lub zwolnienie progresji ze pomocą środków medycznych i chirurgicznych. Słowo " pochodzi od greckiego γλαύκωμα co tłumaczy się jako "krycie soczewki". (Zaćma i jaskra nie były rozróżniane aż do około 1705 roku). Należy jednak pamiętać, że nie u każdej osoba z podwyższonym ciśnieniem oka rozwinie się . Niektórzy ludzie mogą tolerować wyższy poziom ciśnienia w oku lepiej od innych. Również pewien poziom tego ciśnienia może być wysoki dla jednej osoby, ale zupełnie normalny dla drugiej. Ciśnienie, które u jednego może powodować , twój nerw wzrokowy może tolerować bez uszkodzeń. Poziom ten jest różny dla każdej osoby. Dlatego kompleksowe rozszerzone badanie oczu jest bardzo ważne. To może pomóc okuliście profesjonalnie określić, jaki poziom IOP jest normalny dla ciebie.

następna strona